Banner trap
< terug naar

Tegen de Duitse leugens – De illegale pers in Zutphen, 1940-1945

Menno Tamminga

In de Tweede Wereldoorlog konden kranten en tijdschriften alleen blijven verschijnen als ze de aanwijzingen van de bezetter volgden. Dat betekende dat uitsluitend nog pro-Duitse berichtgeving kon worden afgedrukt. In reactie op de Duitse censuur en aangemoedigd door geallieerde overwinningen kwamen er na 1942 in Nederland steeds meer illegale bladen. Sommige riepen op tot verzet, spraken hun lezers moed in en schreven al over de toekomst na de bevrijding. Andere brachten hoofdzakelijk frontnieuws en Oranje-nieuws, zoals ze dat oppikten door clandestien te luisteren naar de BBC en Radio Oranje.

Voor deze publicatie deed Menno Tamminga – oud-journalist van NRC – diepgaand onderzoek naar de illegale krantjes die in Zutphen verschenen en de contacten die de makers hadden met de (gewapende) illegaliteit. Het resultaat leest u in dit niet eerder vertelde verhaal dat een waardevolle aanvulling betekent op de geschiedschrijving van Zutphen.

Een belangrijk hoofdstuk is gewijd aan De Frontloupe, een illegaal krantje waarvan alle nummers worden bewaard in het Regionaal Archief Zutphen. Behalve aan De Frontloupe besteedt Tamminga aandacht aan Het Parool, De Waarheid en Trouw, drie landelijke kranten die ook in Zutphen verschenen.

Met deze publicatie heeft de auteur niet alleen een lacune in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Zutphen opgevuld, maar ook een monument voor de dappere mannen en vrouwen opgericht van wie er acht hun activiteiten tegen de Duitse leugens met de dood moesten bekopen.

Inschrijven nieuwsbrief