Banner trap
< terug naar

Oale groond

John van Zuidam

Twente is vooral bekend door de textielindustrie van vroeger en om de Technische Universiteit, gevestigd in Enschede. Maar ook om het unieke Twentse landschap, dat al van oudsher veel toeristen trekt. Het is een uniek gebied van glooiende landschappen, landgoederen en havezaten, fabrieksschoorstenen en boerenerven.

In een natuurlandschap van hoogtes en laagtes probeerde de mens een agrarisch bestaan op te bouwen. Omvangrijke landgoederen als Singraven, Weldam en Twickel, veelal voortgekomen uit middeleeuwse kastelen en havezaten zijn kenmerkend voor het Twentse land.

Ooit waren er uitgestrekte markengronden, waarvan boeren onderling het gemeenschappelijk gebruik regelden. De verkaveling en ontginning van die gronden in de negentiende eeuw heeft diepe sporen in het landschap achtergelaten. De heidevelden verdwenen en tussen de landgoederen van fabrikanten ontstond een modern, jong agrarisch landschap.

Ook de textielindustrie heeft er zijn sporen nagelaten. In de loop van de negentiende en twintigste eeuw uitgegroeid tot een omvangrijke bedrijfstak, zorgde die voor fabrieken in onder meer Almelo, Enschede, Hengelo en Nijverdal. Oude fabrieksgebouwen, arbeiderswijken en de eerdergenoemde landgoederen markeren stad en land tot op de dag van vandaag.

Inschrijven nieuwsbrief