Banner trap
< terug naar

Huize Baak

Frans Helmich

Drie jaar was Frans toen hij in het najaar van 1956 verhuisde van Huize Baak naar Velp met zijn ouders, broer Ernest en zus Pia. De (te) hoge financiële lasten noopten de familie om het huis te verkopen, maar de landerijen buiten de gracht bleven in het bezit van de familie. Ondanks het feit dat Frans dus maar zeer kort op Huize Baak heeft gewoond en er amper herinneringen aan heeft, en nu ook niet woonachtig is in het dorp, heeft hij nog steeds een sterke band met het dorp.

“Zeker naarmate ik ouder word raak ik steeds meer geïnteresseerd in mijn voorgeslacht en de geschiedenis van Baak. Vragen als: Hoe komt de familie Helmich aan Huize Baak? Wie was de eerste Van der Heijden? Wie waren de bewoners van Huize Baak, ook na 1956?, wil ik graag beantwoord hebben.”

Aangespoord door zijn gezin en mensen om hem heen waarvoor hij als vraagbaak diende in hun zoektocht naar informatie over familie van zijn voorvaderen en vroegere bewoners van Huize Baak, heeft Frans dit boekwerk geschreven.

Inschrijven nieuwsbrief