Banner trap
< terug naar

Huis Landfort – Een buiten op de grens

Samenstelling René W.Chr. Dessing

Over de geschiedenis van het uit 1434 daterende Huis Landfort was nauwelijks een samenvattend verhaal voorhanden. Deze publicatie brengt daar verandering in doordat elf onderzoekers en deskundigen hun krachten bundelden. Samen beschrijven zij de lange bewonersgeschiedenis, de bouwkundige ontwikkelingen van het landhuis en de duiventoren en gaan ze uitgebreid in op de wording van de buitenplaats naar de huidige vorm van Huis Landfort.

Tijdens het onderzoek zijn tal van nieuwe feiten boven water gekomen. Zo was nauwelijks bekend welke rol deze buitenplaats speelde tijdens en na de bezetting door Napoleon in het beheer van het grondbezit van de Oranjes in Oost-Nederland. Ook over de vier generaties Luyken die hier vanaf 1823 tot 1970 eigenaar waren, is veel meer bekend geworden, waaronder de aanleiding en de omstandigheden waardoor de familie de buitenplaats in 1970 tot haar grote verdriet moest verkopen.

In de bouwkundige bijdrages wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschijningsvormen en classicistische elementen van deze voor Nederland uitzonderlijke buitenplaats. Interessant zijn ook de bijdrages die ingaan op groenhistorische ontwikkeling van het prachtige landschappelijke park van Jan David Zocher jr. – een park dat volgens sommigen zijn best bewaarde ontwerp in Nederland is.

Kortom, dit boek biedt een prachtig overzicht van de rijke geschiedenis van Huis Landfort en is tevens een uitnodiging deze historische buitenplaats te bezoeken.

Inschrijven nieuwsbrief