Banner trap
< terug naar

Het Berghse kroniekenhandschrift – Begin van de Gelderse geschiedschrijving

Johan Oosterman

Het Berghse kroniekenhandschrift, rond 1460 geschreven in de volkstaal van het Nederrijngebied, werd in 2017 verworven door Stichting Huis Bergh. Het was ooit eigendom van de Van den Berghs, bewoners van kasteel Huis Bergh te ’s-Heerenberg. Het Berghse kroniekenhandschrift – Begin van de Gelderse geschiedschrijving geeft antwoord op een aantal vragen die het handschrift oproept. In opdracht van wie is het gemaakt? Waarom bevat het juist de geschiedenissen van de regio’s Gelre, Holland, Brabant, Mark en Kleef en van de bisdommen Keulen, Luik, Utrecht en Münster? Welke voorbeelden volgde de samensteller? Welke teksten heeft de kopiist overgeschreven? Welke nieuwe feiten onthult het handschrift? Hoe moeten we de 28 pentekeningen, die het manuscript sieren, zien in de Nederrijnse beeldtraditie? De auteur zoomt in op de roerige periode rond het midden van de 15de eeuw, wanneer Adolf van Gelre in opstand komt tegen zijn vader, hertog Arnold van Gelre.

Inschrijven nieuwsbrief