Banner trap
< terug naar

Een bekoorlijk gezigt van welvaart

De ontwikkeling van Zutphen in de negentiende eeuw

Wandel je door het hedendaagse Zutphen, dan zie je nog duidelijk hoe de negentiende eeuw van invloed is geweest. Door de sloop van de vestingwerken kon de stad voor het eerst sinds de middeleeuwen ook buiten de muren groeien. Een spoorbrug over de IJssel vergrootte de bereikbaarheid en stadsarchitecten gaven de stad het markante ’IJsselfront’ waar sindsdien nauwelijks meer aan is getornd. De negentiende eeuw was in belangrijke mate beeldbepalend voor de stad, zoals die nu is, en de ontwikkelingen maakten het mogelijk dat de bevolking in de eeuw die sindsdien verstreken is meer dan verdubbelde. We lijken wel eens vergeten hoeveel impact de veranderingen van toen nog altijd op ons leven nu hebben. Ten onrechte, zul je merken als je dit boek leest.

Inschrijven nieuwsbrief