Banner trap
< terug naar

De vergeten Republiek – Zutphen en de Nieuwe Wereld in de zeventiende eeuw

Willem Frijhoff

In de zogenoemde Gouden Eeuw werd niet alleen vanuit Holland en Zeeland handel en slavenhandel bedreven, ook het hertogdom Gelre liet zich niet onbetuigd. Vanuit Zutphen oriënteerden bijvoorbeeld de broers Hendrick en Alexander van der Capellen, telgen uit een oudadellijke familie, en hun stadgenoten Willem Beeckman en Otto Keye zich op de verlokkingen van de Amerikaanse wereld overzee.

Slechts een enkele hoofdpersoon uit De vergeten Republiek is daadwerkelijk in Amerika geweest, maar allemaal hebben ze een actieve, soms intieme relatie met de Nieuwe Wereld opgebouwd, en anderen daarin meegesleept, te beginnen met de boeren uit de Graafschap. De geschiedschrijving van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heeft zich al snel na haar ontstaan gefocust op de regio’s en kringen waar het geld werd verdiend: de kooplieden en regentelites van het Westen. Willem Frijhoff corrigeert dat beperkte historisch perspectief.

In dit boek illustreert hij de herleving van Oost Nederland tijdens en na de rampzalige oorlogsjaren rond 1600 en de participatie van het hertogdom Gelre in de nieuwe Republiek aan de hand van een klein complex van adellijke en burgerlijke Zutphense families.

Willem Frijhoff is emeritus hoogleraar geschiedenis van de moderne tijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de cultuur-, mentaliteits- en religiegeschiedenis van Europa en Noord-Amerika. In 1995 verscheen zijn monumentale boek Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647.

Inschrijven nieuwsbrief