Banner trap
< terug naar

De Nieuwstadskerk in Zutphen

750 jaar bouwgeschiedenis, restauratie, inrichting

Hoog steekt de toren van de Nieuwstads- of Sint-Janskerk in Zutphen de lucht in. Als teken aan bezoekers van heinde en verre om het eeuwenoude gebouw te komen bezichtigen en de rijke geschiedenis ervan te proeven. Over dat verleden is dankzij intensief onderzoek sinds kort veel meer bekend. De nieuwste ontdekkingen en inzichten worden in deze uitgave gedetailleerd uit de doeken gedaan, niet alleen in bouwhistorische zin, maar ook in relatie tot de ontwikkeling van de Nieuwstad, de Zutphense wijk waar de kerk staat; een wijk die ook wel het Klein Vaticaan werd genoemd. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de middeleeuwse toepassing van gebrandschilderd glas en voor de inrichting en de restauratie van het gebouw. Het boek De Nieuwstadkerk in Zutphen laat zich lezen als een spannend verslag van 750 jaar kerk- en stadsgeschiedenis aan de IJssel.

Inschrijven nieuwsbrief