Banner trap
< terug naar eerdere gedichten

Aimé Césaire

Aimé Césaire werd geboren op het eiland Martinique, in de Antillen. Hij studeerde in Parijs, en werd later ambtenaar, bestuurder, parlementslid en burgemeester van Fort-de-France, de hoofdstad van zijn geboorte-eiland. Hij was een van de grondleggers van de négritude-beweging; een groep zwarte intellectuelen, schrijvers en politici die zich verbonden voelden door hun gezamenlijke afkomst en afkeer tegen het racisme in het Franse koloniale rijk. In beeldende en gespierde taal schreef hij over zijn identiteit en streed hij als dichter voor menswaardigheid en gerechtigheid. Allereerst voor alle kleuren die de Franse culturele regenboog telt, maar uiteindelijk voor die in de hele wereld!

*          *          *

Onder andere slachtingen

Met al hun kracht klappen zon en maan op elkaar
de sterren als overrijpe getuigen vallen zij
en als een worp grijze muizen

Vreest niet maak de grootse wateren gereed
welke zo fraai de oever der spiegels meesleuren

Men heeft mij drek in de ogen gestrooid
en zie ik zie schrikbarend ik zie
van alle bergen van alle eilanden
blijven luttele kwalijke stronken over
in het onboetvaardig kwijl van de zee

‘Entre autres massacres’, Aimé Césaire (1913–2008)

Inschrijven nieuwsbrief