Banner trap
< terug naar eerdere favorieten

Herman over de nieuwe Bijbelvertaling

‘Ook in een seculier tijdperk als het onze blijft de Bijbel een boek dat tot de verbeelding spreekt – als religieus en cultureel icoon, als literair monument, en als bestseller.’ Aldus de inleiding op de literaire uitgave van de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV21. De vertaling is er in verschillende uitgaven; met of zonder inleidingen, met of zonder literaire opmaak, met of zonder zogenoemde deuterocanonieke boeken, met of zonder grotere leesletter en met of zonder kunstwerken. De uitgevers willen duidelijk verschillende doelgroepen bereiken, niet alleen de kerkganger, maar ook de kunstliefhebber, en niet alleen diegene voor wie de Bijbel een bijzondere waarde heeft, maar ook diegene die cultureel of literair geïnteresseerd is.

Bijzonder aardig in de literaire uitgave is de vermelding van alternatieve lezingen. Zo staat er als alternatieve lezing bij ‘van deze tempel zal alleen een puinhoop overblijven’: ‘deze tempel zal hoog zijn’. Ook opvallend, zeker in 2021: bij ‘uw broers’ staat als alternatieve lezing ‘uw broers en zussen’. Het kan verkeren.

Tot slot nog een jeugdherinnering die met het Bijbelboek Job te maken heeft. Een van onze kippen broedde op meer dan twintig eieren, uit die eieren kwamen meer dan twintig kuikens en van die twintig kuikens bleven er vier over. Die kregen als vanzelf de namen Elifaz, Bildad, Sofar en Elihu, de namen van de vier mannen rond de beproefde Job. Gelukkig zijn in deze nieuwe vertaling de vier namen ongewijzigd.

Inschrijven nieuwsbrief